मुख्याध्यपक मनोगत


मुख्याध्यापक
मराठी मिडीयम हायस्कूल, नारायण मळा

नमस्कार...

‘विद्या सर्वस्य भुषणम’ या ब्रीदवाक्याने प्रेरित झालेली ‘आमची मराठी मिडीयम हायस्कूल, नारायण मळा हि प्रशाला. आमच्या प्रशालेत भव्य क्रिडागण आणि निसर्गरम्य वातावरण लाभले आहे. आमच्या शाळेतील प्रत्येकाचा सर्वागिण विकास व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात.

तसेच आनंददायी शिक्षण यामुळे विद्यार्थीना कृतीयुक्त शिक्षण दिले जाते. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा वापर करून तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा माध्यामातून शिक्षण या दृष्टीने अध्यापन केले जाते.

शाळेच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंत म्हणजे १६ वर्षात शाळेने आपल्या कर्तुत्वाचा आलेख उंचावत नेला आहे. शालेयच नव्हे तर बाह्य स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा, वक्तृत्व यासारख्या अनेक क्षेत्रात दैदीप्यमान असे यश प्राप्त करून गरुड भरारी घेतली आहे.

Connect with us

Phone #1
मराठी मिडीयम हायस्कूल
नारायण मळा, इचलकरंजी.
Contact
०२३०-२४२३९५८